Algemene Voorwaarden

Door middel van het plaatsen van een reservering en deel te nemen aan de Mini-Me Markt / Just-Me Markt, verklaart u akkoord te gaan met bovenstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Reservering en Betaling

1.1 De reservering voor een standplaats op de Mini-Me Markt wordt pas definitief na ontvangst van de volledige betaling.

Artikel 2: Toewijzing van Tafelplaats

2.1 De organisatie van de Mini-Me Markt behoudt te allen tijde het recht om de toegewezen tafelplaats te weigeren of te wijzigen.

Artikel 3: Annulering, Doorverkoop en Doorschuiven

3.1 Annulering van een gereserveerde tafelplaats na boeking en betaling is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de markt. De verkoper ontvangt dan 50% van het betaalde bedrag retour. Om een annulering door te geven ga je naar www.minimemarkt.nl/annuleren

3.2 Indien een verkoper een ticket heeft aangeschaft maar niet kan deelnemen, hebben zij de mogelijkheid om hun tafelplaats door te verkopen aan een andere partij. In dat geval dienen de NAW-gegevens (Naam, Adres, E-mail, Telefoonnummer) van de nieuwe verkoper aan de organisatie te worden doorgegeven via een webformulier, ga hiervoor naar www.minimemarkt.nl/reserveringoverdragen

3.3 Overdracht is mogelijk tot 14 dagen vóór aanvang van de markt, daarna is overdracht van het ticket niet meer mogelijk en vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 4: Entree, Aanwezigheid en Verantwoordelijkheid

4.1 Per gereserveerde tafelplaats hebben twee volwassenen recht op vrije entree tot de Mini-Me Markt. Beide personen dienen echter aanwezig te zijn bij de opbouw van de stand.

4.2 Schade en diefstal van eigendommen vallen onder het eigen risico van de verkoper. De Mini-Me Markt kan in geen enkele situatie verantwoordelijk worden gehouden voor schade en/of diefstal.

4.3 Verkopers worden verzocht om op tijd aanwezig te zijn voor de opbouw van hun stand en om deze op de aangegeven tijden af te sluiten.

4.4 Verkopers dienen aanwijzingen en instructies van de organisatie van de Mini-Me Markt te allen tijde nauwkeurig op te volgen. Deze aanwijzingen en instructies zijn bedoeld om de algehele ervaring van de markt te verbeteren en ervoor te zorgen dat de veiligheid, orde en efficiëntie van het evenement gewaarborgd blijven.

Artikel 5: Particuliere verkopers

5.1 De Mini-Me Markt is uitsluitend bedoeld voor particuliere verkopers. Een beperkt aantal kramen is beschikbaar voor lokale ondernemers die zelfgemaakte of nieuwe producten mogen verkopen. Deze plaatsen zijn beperkt en beschikbaarheid. Er gelden aangepaste tarieven voor deze kramen.

Artikel 6: Doelstelling en Kwaliteitsrichtlijnen

6.1 De Mini-Me Markt streeft ernaar een unieke ervaring te bieden aan verkopers en kopers van tweedehandskleding, waarbij kwaliteit en verzorgdheid centraal staan. Wij moedigen de verkoop van hoogwaardige en duurzame items aan, met als doel ons te onderscheiden van de standaard tweedehandskleding-markt.

6.2 Verkopers dienen ervoor te zorgen dat de aangeboden kledingstukken in een staat van uitstekende verzorgdheid verkeren, inclusief grondige reiniging en vrij van gaten of scheuren. De vuistregel hierbij is: “Zou ik dit zelf in deze staat willen kopen?”

6.3 Tijdens de markt kan een controle worden uitgevoerd om te verifiëren of de items van de verkopers voldoen aan de bovengenoemde richtlijnen.

Artikel 7: Verkoopstand en Deelnamefee

7.1 Elke verkoper is verantwoordelijk voor het inrichten van hun eigen tafel, waarbij zij de toegewezen tafel mogen gebruiken en eventueel meegebracht kledingrek mogen gebruiken voor presentatie.

7.2 Een deelnamefee is verschuldigd per verkoper. De actuele tarieven zijn de vinden op de website, www.minimemarkt.nl/tarieven

Artikel 8: Prijsstelling en Teruggave

8.1 Verkopers worden aangemoedigd om hun kleding tegen betaalbare prijzen aan te bieden, zodat het aanbod toegankelijk blijft voor kopers.

8.2 Aan het einde van de marktdag dienen verkopers hun onverkochte kleding weer mee te nemen of, indien mogelijk, deze te doneren op locatie. De verkoopstand dient schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.

Artikel 9: Gezelligheid en Horeca

9.1 De Mini-Me Markt zorgt voor een aangename sfeer en biedt horecavoorzieningen voor zowel verkopers als kopers.

9.2 Geweld in welke vorm dan ook wordt ten strengste niet getolereerd tijdens de Mini-Me Markt. De organisatie hecht sterk aan een veilige en respectvolle omgeving voor alle aanwezigen, waaronder verkopers, bezoekers en medewerkers.

9.3 Onder “geweld” wordt verstaan elke fysieke, verbale, psychologische of emotionele handeling die bedoeld is om schade, ongemak, angst of intimidatie te veroorzaken bij anderen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fysiek geweld, bedreigingen, pesten, laster, discriminatie en enige andere handeling die de veiligheid, rust en harmonie van de markt verstoort.

9.4 De Mini-Me Markt streeft naar een veilige en gastvrije omgeving waarin alle aanwezigen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Gewelddadig gedrag of enige vorm van intimidatie is strikt verboden en kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het evenement, evenals mogelijke juridische stappen.

9.5 In het geval van een schending van deze bepaling, behoudt de organisatie zich het recht voor om onmiddellijk passende maatregelen te nemen, waaronder directe verwijdering van de persoon die betrokken is bij het geweld of de intimidatie. Dit kan ook leiden tot ontzegging van toegang tot toekomstige evenementen van de Mini-Me Markt.

9.6 In het geval van een incident of vermoedelijke schending van deze bepaling, worden alle aanwezigen aangemoedigd om dit onmiddellijk te melden aan een vertegenwoordiger van de organisatie. Meldingen zullen serieus worden genomen en gepaste actie zal worden ondernomen om de veiligheid en het welzijn van iedereen te waarborgen.